Tot stand gekomen in opdracht van LTO Vakgroep Bomen en Vasteplanten, Anthos, CNV Vakmensen en FNV

Laatste nieuws

Scholingsreglement fonds Colland Arbeidsmarkt gewijzigd

Scholingsreglement fonds Colland Arbeidsmarkt gewijzigd

vrijdag 28 april 2017
Het bestuur van fonds Colland Arbeidsmarkt heeft het reglement voor de cursusgroepenregeling aangepast. Door het aanscherpen van de definities van school en cursus hoopt het bestuur oneigenlijk gebruik van de regeling beperken.
Lees meer >>
Inventarisatie behoefte instroom nieuwe medewerkers in regio Boskoop

Inventarisatie behoefte instroom nieuwe medewerkers in regio Boskoop

vrijdag 14 april 2017
In het kader van de instroom voor de boomteeltopleiding werd gediscussieerd of er in de regio Boskoop op korte termijn wel behoefte is aan nieuwe teeltmedewerkers die middels een boomteeltopleiding worden opgeleid.
Lees meer >>

Recente tweets

Recente tweets