•  
  • Home
  • |
  • Actueel
  • |
  • Er zijn goede redenen om mijn vakmanschap te ontwikkelen

Er zijn goede redenen om mijn vakmanschap te ontwikkelen

Er zijn goede redenen om mijn vakmanschap te ontwikkelen

Werkgevers en werknemers zijn zich steeds meer bewust van nut en noodzaak om hun vakmanschap te blijven ontwikkelen. De omgeving verandert in een steeds hoger tempo en je zult als bedrijf hierin mee moeten gaan, wil men niet stil staan of achterblijven. De scholingsconsulenten adviseren u hierover.

Arbeid is veelal de hoogste kostenpost op je bedrijf. Het is wenselijk zoveel mogelijk rendement uit arbeid te halen. Dit doe je door als ondernemer én werknemer te zorgen dat het vakmanschap op een hoog niveau blijft. De scholingsconsulenten Boomkwekerij helpen gratis en onafhankelijk om de ontwikkelbehoefte van iedereen in beeld te brengen. Er wordt op maat advies gegeven via welke leermethode een ontwikkelpunt het beste kan worden aangepakt.

Argumenten die nut en noodzaak van ontwikkeling onderschrijven

*Er is reeds grote krapte op de arbeidsmarkt, zowel binnen Nederland als internationaal en op alle niveaus. Bedrijven hebben moeite hun vacatures in te vullen. Dat kan een bedreiging zijn voor het succes van de ondernemingen. Het is daarom van belang het personeel blijft boeien en binden. Bijscholing kan hieraan bijdragen.

*Er is nu al een tekort aan vakmensen voor de teelt. Het groene onderwijs kan de vraag vanuit het bedrijfsleven niet invullen. Er worden steeds meer anders geschoolde zij-instromers aangenomen. Kennis en kunde van de teelt en de ‘groene vingers krijgen’ zijn essentieel voor de continuïteit van bedrijven en de sector. Bijscholing zorgt er voor dat zulke medewerkers beter begrijpen waarmee men bezig is, waardoor er minder fouten worden gemaakt en men meer verantwoordelijkheid durft te nemen. Het idee van de sector is om voor deze doelgroep van zij-instromers branche-opleidingen in te richten.

* De bedrijven worden steeds groter en specialistischer. Er zijn mensen nodig die kennis hebben van precisielandbouw, data en digitalisering en duurzame teeltwijzen. Er is ook steeds meer behoefte aan medewerkers in de vakgebieden sales en handel, ICT, logistiek, marketing, supply-chain en techniek. Opkomende functies zijn die van planner, verkoper en kwaliteitsmanager. Via scholing, coaching en training kan een medewerker eventueel doorgroeien naar een van deze functies.

*In de relatie teler en afnemer is er sprake van een toenemende wederzijdse afhankelijkheid. De afnemer wil een kwalitatief goed product dat met zekerheid en continuïteit geleverd wordt en voldoet aan de eisen die de consument stelt. De teler wil een goede prijs en continuïteit in de afname. Om te kunnen telen en leveren is vakmanschap met kennis en kunde nodig.

*Ondernemers werken in een steeds veranderende omgeving. Dit vraagt een flexibele houding van ondernemers en werknemers om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. De ontwikkelingen op het gebied van technologie (automatisering en robotisering), duurzaamheid en bedrijfshygiëne gaan steeds sneller. Ook zijn er steeds meer eisen door certificering en wetgeving. De consument en heeft steeds veranderende wensen en eisen. Om concurrerend te blijven moeten bedrijven uitgerust zijn om hierop in te kunnen spelen. Bedrijven opereren steeds meer in een internationale omgeving die vraagt dat kennis en kunde voortdurend ontwikkeld worden.

Leven Lang Ontwikkelen

Elk mens leert continue omdat zijn omgeving voortdurend verandert. Wat zijn hierbij jouw persoonlijke ambities? Wat wil je leren en hoe kun je dat doen? Voor de toekomst van de bedrijven is het voor werkgevers, ondernemers en werknemers noodzakelijk continue te leren om kennis, vaardigheden en gedrag te optimaliseren. Dit in relatie tot de doelstellingen van het bedrijf waarin wordt gewerkt. Voor dit continue leren of een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ zijn uitstekende mogelijkheden. De scholingsconsulenten werken samen met aanbieders die een kwalitatief goed opleidingsprogramma bieden. Maar er kan ook gezocht worden naar andere leervormen. Is er nog geen specifiek aanbod voor jouw ontwikkelvraag? De scholingsconsulenten doen hun best dit te realiseren.

Subsidie Colland Arbeidsmarkt

Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer en werkgever als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers van boomkwekerijen van kwekers van vaste planten en zomerbloemen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van het bedrijf.
Bedrijven die werken volgens de CAO Open Teelten én afdragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt, kunnen gebruik maken van subsidie volgens de cursusgroepenregeling openteelten Boomkwekerij. Zie hiervoor de website www.collandarbeidsmarkt.nl. De vergoeding bedraagt tot 85% van de cursus-kosten met een maximum van € 1.000,-- per werknemer per kalenderjaar.

Scholingsvoucher

Voor werknemers zijn scholingsvouchers beschikbaar. Met het eenmalige individuele budget van € 1.500,-- kun je een cursus of opleiding volgen naast je huidige werk. Hierdoor doe je nieuwe kennis op en leer je nieuwe vaardigheden, zodat je geschikt bent voor andere werkzaamheden of een toekomstige functie binnen of buiten het bedrijf. Op de website van Colland Arbeidsmarkt kun je alle informatie vinden over de scholingsvoucher. De voucher kun je direct en online aanvragen. De scholingsconsulenten maken graag een afspraak met je bij het vinden van een geschikte cursus of opleiding.

Talentboom

Talentboom is hét informatieloket voor werknemers, werkgevers en ondernemers in de Boomkwekerij incl. vaste planten en zomerbloemen op het gebied van scholing en ontwikkeling. De website biedt o.a. informatie over relevante cursus en opleidingsmogelijkheden. Door je aan te melden voor de nieuwsbrief wordt je op de hoogte gehouden van interessante scholingszaken.

 


Piet Verhoeven en Mariëlle Mulder
Scholingsconsulent Boomkwekerij
06-30108049 resp. 06- 57643458
p.verhoeven@talentboom.nl resp. m.mulder@talentboom.nl
www.talentboom.nl