Studieclubs

I-grow

De studieclub i-Grow is een studieclub voor (jonge) boomkwekers, hun medewerkers en studenten  in Noordoost-Nederland, en is in 2011 van start gegaan met ruim twintig leden. Op dit moment kent de studieclub 16 leden en 7 sponsoren.

In de activiteiten worden wij verder ondersteund door Robert Soesman, scholingsconsulent Boomkwekerij. Invulling en uitvoering van de activiteiten worden verzorgd door Helma van der Louw van VanderLouw Communicatie & Organisatie.

Primaire doelstelling is om leden van studieclub i-Grow is het wegwijs te maken in het bedrijfsleven. Dit geldt niet alleen voor eigenaren van boomkwekerijen, maar ook voor hun medewerkers en studenten binnen het groene onderwijs. Kijk ook op de website: Studieclubigrow

 

Studieclub Achterhoek

Studieclub Achterhoek is bedoeld voor voornamelijk jongeren die in de boomkwekerij en vaste planten werken of willen leren... tot nu toe gaan we om de maand op excursie naar bedrijven in de Achterhoek en we hopen dat wanneer de studieclub groeit ook eens naar bedrijven in het westen te gaan!

Iedereen is in principe welkom om in de studieclub te komen, mits er geen groot leeftijd verschil is. Het motto van deze studieclub is: #levenlanggroeien

Voor vragen kun je contact opnemen met: Jorn of Casper. 

Studieclub aanmelden

Wil je ook dat jullie studieclub op deze pagina komt te staan? Neem dan contact met ons op via info@talentboom.nl 

Nieuws

Vertrek Robert Soesman
Vertrek Robert Soesman bij Talentboom
22-09-2022
Als je ergens een punt achter zet ga je verder met een hoofdletter.   Na bijna drie jaar als scholingsconsulent te hebben gewerkt bij Talentboom Boomkwekerij ga ik wat anders doen.