Eerste Blog

Eerste Blog

Introductie

Bij ons draait alles om voortdurende groei en ontwikkeling. Onlangs hebben wij jullie verteld over de Groene persona's van Groenpact. Hier besteden wij graag aandacht aan, omdat wij het belangrijk vinden dat mensen een ontwikkeling volgen die aansluit bij hun eigen voorkeur. Om hier inzicht in te krijgen kan je de Groene persona-test invullen. Wanneer alle teamleden binnen een bedrijf deze test invullen, kunnen we samen werken aan een leercultuur.

Breinkennis

Laat me je meenemen naar een snelle introductie over de werking van ons brein. In essentie bestaat ons brein uit drie belangrijke delen:

 1. Het Reptielenbrein, ook bekend als het limbisch systeem, is het oudste deel van onze hersenen. Het reageert primair op veiligheid en is geprogrammeerd voor overleving.
 2. Het Zoogdierenbrein, het emotionele brein genoemd, omvat onder andere de amygdala. Dit deel is cruciaal voor emotieverwerking, informatieopslag en herinnering.
 3. De Nieuwe Hersenen, of neocortex, zijn het laatste deel dat zich heeft ontwikkeld bij mensen. Dit is het deel dat ons onderscheidt en betrokken is bij complexe besluitvorming, reflectie en leerprocessen.

Het Reptielenbrein en het Zoogdierenbrein spelen een rol bij directe besluitvorming, terwijl de Neocortex vooral gericht is op langetermijnplanning en het vormen van toekomstige scenario's. 

Vijf essentiële punten bij leren

Om effectief te leren, zijn er vijf essentiële punten die voor iedereen gelden:

 1. Veiligheid: Een veilige omgeving is essentieel, vooral voor het Reptielenbrein, dat moet kalmeren om effectief te kunnen leren. Kennismaking met anderen en de omgeving, samen met het kunnen accepteren van fouten, bevorderen deze veiligheid.
 2. Voeding: Het brein heeft voeding nodig om optimaal te functioneren. Denk aan rust, slaap, zuurstof, water, voedsel en beweging. Een juiste mate van stress kan stimulerend werken.
 3. Emotie: Het koppelen van emoties aan werkzaamheden bevordert het leerproces. Humor, complimenten (die dopamine vrijmaken) en personalisatie kunnen hierbij helpen.
 4. Verbindingen: Nieuwe informatie wordt beter onthouden wanneer er verbindingen tussen neuronen worden gemaakt. Gebruik zintuiglijke prikkels, zoals geuren, kleuren en visuele prikkels, en laat mensen actief betrokken zijn om deze verbindingen te versterken.
 5. Verwerken: Herhaling van informatie is cruciaal voor effectief leren. Ezelsbruggetjes en verhalen helpen mensen informatie beter te verwerken. Als je deze processen herhaalt wordt het nog makkelijker.

Klein beginnen

Deze informatie kan overweldigend zijn, dus laten we klein beginnen. Hier zijn een paar tips:

 • Geef veel complimenten. Dit stimuleert de aanmaak van dopamine, wat een kortstondig geluksgevoel geeft.
 • Moedig het maken van fouten aan. Fouten zijn leermomenten.
 • Herhaal nieuwe informatie en laat mensen nieuwe vaardigheden veel oefenen. Het kost tijd om iets nieuws te leren, gemiddeld zo'n 40 dagen.

Door deze tips toe te passen, kunnen we allemaal kleine stappen maken om meer bezig te zijn met leren en ontwikkelen.

 

Bron: Brein in training van Ria van Dinteren