Ontstaan

Talentboom is in 2019 begonnen met een verkenningsronde tijdens een bijeenkomst. Hierin is gesproken over de mogelijkheden, kansen en bedreigingen van een brancheopleiding. Dit hebben we verder uitgewerkt tot een actieplan. Vanuit dit actieplan is Talentboom bezig gegaan met het opzetten van de opleiding. Dit doen we niet alleen, er zijn verschillende mensen uit de sector betrokken.

Betrokkenen

Vanuit het onderwijs zijn Yuverta (voorheen Citaverde College, Helicon en Wellant College), Curio, Zone.college en HAS hogeschool betrokken. Vanuit het bedrijfsleven is er een klankbordgroep bestaande uit boomkwekers aangesloten bij de brancheopleiding. Brancheorganisaties die betrokken zijn: LTO Vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen, Royal Anthos en de vakbonden FNV Agrarisch groen en CNV-vakmensen.

 

  

 

De toekomst

Geregeld komen we met de betrokken mensen bijeen (voornamelijk online) om samen de opleiding vorm te geven.

De betrokkenen hebben in de opstartfase gewerkt aan:

  • Het opzetten van een intakeprocedure
  • Het lesmateriaal ontwikkelen
  • Het realiseren van een wervingscampagne

Op dit moment zijn de verschillende werkgroepen bezig met het, steeds verder, optimaliseren van de lesinhoud.

Meer weten?

Wil je meer weten? Of wil je op de maillijst komen te staan voor geinteresseerden waardoor je altijd als eerste op de hoogte bent? Neem dan contact op met een van de scholingsconsulenten. Dat kan natuurlijk ook via een appje via de button hieronder of via de contactgegevens op de site.

 

Nieuws

Leren op de werkplek
Leren op de werkplek
14-10-2021
Jouw medewerkers kunnen al werkend leren of leren door het te doen.